404 Not Found

Not Found

The requested URL /links.php was not found on this server.

Tropocells - Sety pro přípravu obohacené krevní plazmy

Obohacená krevní plazma (Platelet-Rich Plasma - PRP) je nová léčebná metoda, při níž je pacientovi ze žíly odebráno malé množství krve, která se poté zpracuje v centrifuze. Tím se oddělí červené a bílé krvinky od krevní plazmy s vyšší koncentrací krevních destiček (trombocytů). Takto upravená, na trombocyty bohatá plazma je pak využita k léčebným účelům. Jedná se o moderní perspektivní autologní léčbu využitelnou v ortopedii a estetické medicíně.
Estetická medicínaOrtopedie

Používá se jako samostatná terapie - omlazení pleti, obnova vlasů. Doplňková terapie k výplním kyselinou HA, kolagenem, autologním tukovým transplantacím.

PRP urychluje hojení měkké a tvrdé tkáně při léčbě entezopatií, osteoartritidy a různých dalších svalových onemocněních v ortopedii a sportovní medicíně.