404 Not Found

Not Found

The requested URL /links.php was not found on this server.

Terapeutický účinek PRP

PRP je určena k podpoře fyziologického hojení ran a rychlé regeneraci měkké i tvrdé tkáně, dodává růstové faktory ve vysokých koncentracích na ošetřované místo.

PRP růstové faktory

Po aktivaci krevních destiček dochází k uvolnění růstových faktorů a dalších molekul, které jsou součástí přirozeného procesu hojení.

Růstový faktor odvozený z krevních destiček (PDGF), transformační růstový faktor skupina (TGF), epidermální růstový faktor (EGF), vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), fibroblastový růstový faktor (FGF) a další.

Tyto molekuly regulují léčivou kaskádu, včetně zánětů, buněčné proliferace, reepitalizace, angiogeneze a tkáňové remodelační procesy.

Aktivace krevních destiček

Destičky mohou být aktivovány přidáním aktivačních látek, jako je například trombin a chlorid vápenatý. Nicméně, bylo prokázáno, že k aktivaci krevních destiček dochází již samotnou injekční aplikací PRP, jejím vystavením koagulačním faktorům.

PRP Aplikace

PRP urychluje hojení měkké a tvrdé tkáně využívá se jak v ortopedii, sportovní medicíně tak i v estetické medicíně.

Používá se jako samostatná terapie – omlazení pleti, obnova vlasů.

Doplňková terapie k výplním kyselinou HA, kolagenem, autologním tukovým transplantacím.

OMLAZENÍ PLETI:

  • Proliferace fibroblastů
  • Angiogeneze
  • Tvorba extracelulární matrix

Výhody PRP terapie v estetice :

  • Zlepšení textury kůže a jejího tónu
  • Postupné zvyšování tloušťky kůže a vitality
  • Minimální bezpečnostní rizika – non-alergenní a bez obav před přenosnými nemocemi
  • Může být použita v citlivých oblastech jako je kůže pod očima
  • Lze kombinovat s dalšími způsoby léčby

Aplikace

PRP se aplikuje pomocí dermální mezoterapeutické injekční techniky (zevně), i použitím Dermarolleru (mikro jehlování).

 

navodbasic