404 Not Found

Not Found

The requested URL /links.php was not found on this server.

Terapeutický účinek PRP

PRP je určena k podpoře fyziologického hojení ran a rychlé regeneraci měkké i tvrdé tkáně, dodává růstové faktory ve vysokých koncentracích na ošetřované místo.

PRP růstové faktory

Po aktivaci krevních destiček dochází k uvolnění růstových faktorů a dalších molekul, které jsou součástí přirozeného procesu hojení.

Růstový faktor odvozený z krevních destiček (PDGF), transformační růstový faktor skupina (TGF), epidermální růstový faktor (EGF), vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), fibroblastový růstový faktor (FGF) a další.

Tyto molekuly regulují léčivou kaskádu, včetně zánětů, buněčné proliferace, reepitalizace, angiogeneze a tkáňové remodelační procesy.

Aktivace krevních destiček

Destičky mohou být aktivovány přidáním aktivačních látek, jako je například trombin a chlorid vápenatý. Nicméně, bylo prokázáno, že k aktivaci krevních destiček dochází již samotnou injekční aplikací PRP, jejím vystavením koagulačním faktorům.

PRP Aplikace

PRP urychluje hojení měkké a tvrdé tkáně při léčbě entezopatií, osteoartritidy a různých dalších svalových onemocněních v ortopedii a sportovní medicíně. PRP mohou být použity jako samostatná léčba nebo jako doplněk jiných biologických materiálů, jako jsou kostní náhrady, kyselina hyaluronová, kolagen a mezenchymální kmenové buňky. Kromě toho, se PRP ve velké míře používá pro léčbu chronických ran.

navodbasic troponavod